Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

BEST AND BRIGHTEST.

Sa stručnim znanjem na lokalnom i iskustvom na međunarodnom nivou, naši advokati pružaju klijentima savetodavne usluge vrhunskog kvaliteta.

Ime / Pozicija
Telefon
E-mail
Branislav Marić Partner-rukovodilac
+381 11 3210 201
Petar Kojdić Partner
+381 11 3210 202
Ivana Ajdanić Saradnik-menadžer
+381 11 3210 210
Nikola Stojiljković Saradnik-menadžer
+381 11 3210 204
Andreja Vražalić Saradnik-menadžer
+381 11 3210 205
Katarina Pavlović Viši saradnik
+381 11 321 0209
Milan Radonić Viši saradnik
+381 11 3210 206
Tamara Zejak Viši saradnik
+381 11 3210 211