Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

PROFIL

Tamara  Čakarević

Tamara Čakarević

Saradnik
+381 11 321 0212

Tamara Čakarević je saradnik u beogradskoj kancelariji i specijalizovana je za oblasti bankarstva i finansija, korporativno pravo, spajanja i akvizicije.

Tamara savetuje poverioce i dužnike svih vrsta u vezi sa širokim spektrom bankarskih i finansijskih usluga, posebno međunarodnih i lokalnih finansijskih transakcija, uključujući projektno finansiranje, refinansiranje, transakcije prodaje naplativih i nenaplativih kredita i portfolija, kao i u vezi sa tržištem kapitala i regulatornim pitanjima.

Tamara je učestvovala u nekoliko velikih lokalnih i regionalnih transakcija akvizicije i prodaje kompanija, akcija i imovine, i savetuje klijente o svim aspektima korporativnog prava.

Tamara je član Advokatske komore Beograda i govori srpski i engleski jezik.