Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

PROFIL

Dragana  Bajić

Dragana Bajić

Managing Saradnik
+381 11 3210 209

Dragana Bajić ima značajno iskustvo u oblasti radnog prava i zapošljavanja, od izrade pojedinačnih ugovora o radu do kompleksnih projekata restrukturiranja radne snage i masovnih otpuštanja zaposlenih. Zastupala je klijente i u brojnim kolektivnim pregovorima sa sindikatima zaposlenih. Ostale oblasti u kojima ima značajno iskustvo su korporativno pravo i razni aspekti regulatornog prava (lekovi, osiguranje, telekomunikacije, emitovanje, zaštita podataka o ličnosti, prodaja robe na malo i zaštita potrošača). Dragana je takođe savetovala brojne klijente u postupku uvođenja postupka internog uzbunjivanja, kao i postupcima provere kršenja propisa i osetljivim internim istragama. Dragana je član Advokatske komore Beograda i govori srpski, engleski i nemački jezik.