Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstvaBranislav Marić is 'very hands on and is supported by a very strong team of associates'.

‘Branislav Marić is the outstanding individual in the team, and his broad legal knowledge and expertise are extraordinary – he is very well regarded in the local legal community.‘

Legal 500, 2021

PROFIL

Branislav  Marić

Branislav Marić

Partner-rukovodilac
+381 11 3210 201

Branislav Marić je jedan od vodećih srpskih advokata specijalizovanih za korporativno pravo, pripajanja i akvizicije i hartije od vrednosti i ima značajno iskustvo u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije. Savetovao je investitore u vezi sa velikim investicijama u nekoliko sektora u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, uključujući, između ostalog, investiciju Evropske banke za obnovu i razvoj u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, najvećoj domaćoj banci pod kontrolom države, vrednu 70 miliona evra.

Branislav takođe savetuje međunarodne i domaće klijente u vezi sa različitim aspektima srpskog pravnog okvira u oblasti hartija od vrednosti, uključujući pravila vezana za inicijalne javne ponude i preuzimanja, kao i kompleksnim regulatornim pitanjima, kao što su ona iz oblasti telekomunikacija i osiguranja. Zastupao je velike banke i druge klijente u postupcima restrukturiranja, kao i u stečajnim postupcima velike vrednosti.

Branislav je član Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Njujorka i govori engleski jezik.