Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić & Mujezinović

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstvaOne of the best lawyers in the market’, Selma Mujezinović is consistently praised by clients for her ‘punctual, applicable advice’ and ‘extensive knowledge of property legislation’.

PROFIL

Selma Mujezinović

Selma Mujezinović

Partner
+381 11 3210 202

Selma Mujezinović je jedan od vodećih advokata u Srbiji sa skoro 30 godina neprekidnog rada u pravnom sektoru.  Radeći u nekim od najvećih privrednih sistema u bivšoj Jugoslaviji i privatnim preduzećima a sada već i 12 godina u advokaturi   Selma je stekla veliko iskustvo u svim oblastima privrednog prava. Aktivno učešće u praćenju i  realizaciji  investicionih projekata (nepokretnosti, izgradnja, energetika itd.) te implementacija dugoročnih poslovno/komercijalnih projekta kao i projekata u oblasti privatizacije su poslovi na kojima je Selma u svojoj karijeri najduže i najaktivnije bila angažovana. Takvo iskustvo joj danas omogućava veoma uspešnu saradnju kako sa domaćim tako i sa stranim klijentima te kolegama iz vodećih međunarodnih advokatskih kancelarija. Selma govori srpski i engleski jezik.