Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić & Mujezinović

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

PROFIL

Ksenija Sorajić Baković

Ksenija Sorajić Baković

Saradnik
+381 11 3210 208

Ksenija Sorajić Baković ima značajno iskustvo u pitanjima iz oblasti privrednog i korporativnog prava, nepokretnosti, M&A transakcija, kao i rešavanju sporova i postupcima stečaja. Savetovala je, između ostalih, kompaniju Stara planina u vlasništvu države za razvoj turizma, u oblasti nekretnina (uključujući postupke eksproprijacije), ugovornih i korporativnih aspekata i u brojnim parničnim slučajevima, Standard Bank-u u kompleksnom postupku refinansiranja u vezi sa projektom sponzorisanim od strane Vlade Republike Srbije. Takođe, Ksenija je učestvovala u internoj istrazi poslovanja lokalnog zavisnog društva globalne farmaceutske kompanije. Ksenija je kvalifikovana da se bavi pravom u Srbiji i govori srpski i engleski jezik.