Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

PROFIL

Andreja Vražalić

Andreja Vražalić

Saradnik-menadžer
+381 11 3210 205

Andreja Vražalić poseduje značajno iskustvo u okviru opšteg korporativnog prava, nepokretnosti, M&A, kao i u rešavanju sporova i stečajnih pitanja. Andreja je savetovao veliki broj stranih investitora u fazi ulaska na srpsko tržište, obezbeđivanjem kontinuiranih saveta u vezi sa njihovim dnevnim poslovnim aktivnostima. Andreja takođe ima savetodavno iskustvo sa klijentima iz  šireg regiona bivše Jugoslavije, uključujući i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Njegova stručnost su javna privatna partnerstva i koncesije, poseduje iskustvo u pripremi ponude i pregovorima u vezi sa projektom koncesije puta u Srbiji. Andreja je takođe aktivan učesnik u raznim pro bono projektima. On je član Advokatske komore Beograda i govori srpski i engleski jezik.