Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

PROFIL

Tamara Zejak

Tamara Zejak

Viši saradnik
+381 11 3210 211

Tamara Zejak je specijalizovana za korporativna pitanja, spajanja i akvizicije, energetiku i parnice. Radila je na brojnim projektima pravnih analiza uključujući, između ostalog, pretprodajno razmatranje grupe srpskih poljoprivrednih kompanija. Tamara je takođe asistirala međunarodnim klijentima u procesu uspostavljanja njihovih filijala u Srbiji i raznih dotadašnjih korporativnih i drugih pitanja. U oblasti prava energetike, Tamara je zastupala klijente u procesu dobijanja relevantnih dozvola za trgovinu električnom energijom i savetovala kompanije u kontekstu različitih procedura u vezi sa tenderima u oblasti energetike kako u Srbiji tako i u Bosni i Hercegovini. Njeno iskustvo na polju parnica uključuje opšta komercijalna pitanja, nekretnine i intelektualnu svojinu. Tamara je član Advokatske komore Srbije i govori srpski i engleski jezik.