Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

Tržište potrošačke elektronike pod lupom Komisije za zaštitu konkurencije

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije (“Komisija”) 3. septembra objavila je da je izvršila nenajavljene uviđaje i pokrenula postupke protiv privrednih društava Roaming Electronics d.o.o. Beograd, Tehnomanija d.o.o. Beograd i ComTrade Distribution d.o.o. Beograd, koja su aktivna na tržištu potrošačke elektronike, zbog potencijalnog anti-konkurencijskog ponašanja, odnosno povrede člana 10. Zakona o zaštiti Konkurencije (“Zakon”). Naime, Komisija je objasnila da su na osnovu podataka Eurostat-a za 2019. godinu, cene proizvoda potrošačke elektronike u Republici Srbiji za 13% veće od cena istih proizvoda u Evropskoj Uniji, a da su za određene kategorije proizvoda cene veće i za do 33-39% nego u Mađarskoj. Na osnovu daljeg istraživanja tržišta, Komisija je pronašla da se određeni proizvodi potrošačke elektronike prodaju na tržištu po istoj ili sličnoj ceni. Zbog toga Komisija smatra da postoje opravdani osnovi za sumnju da su navedena privredna društva ali i druga privredna društva koja učestvuju na istom tržištu utvrđivala cene proizvoda u daljoj prodaji, što predstavlja oblik restriktivnog sporazuma i povredu konkurencije u smislu člana 10. Zakona.

Za više detalja kontaktirajte Branislava Marića i Tamaru Zejak.