Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

Komisija za zaštitu konkurencije nastavlja sa istragama u sektoru potrošačke elektronike zbog navodnog zaključenja restriktivnih sporazuma

Nakon postupaka za povredu konkurencije pokrenutih u septembru 2020. godine protiv distributera i prodavaca potrošačke elektronike – Roaming Electronics d.o.o. Beograd, Tehnomanija d.o.o. Beograd i Comtrade Distribution d.o.o. Beograd – Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije (“Komisija”) nastavila je istragu na ovom tržištu. Naime, Komisija je nedavno proširila već pokrenute postupke za ispitivanje povrede konkurencije na privredna društva Gigatron eksport-import, Tehnomedia centar d.o.o., Emmezeta Srbija d.o.o. i XLS d.o.o., aktivna na tržištu prodaje potrošačke elektronike. Komisija je u zaključku o pokretanju postupka objasnila da ima opravdane osnove za sumnju da društva Gigatron eksport-import, Tehnomedia centar d.o.o., Emmezeta Srbija d.o.o. i XLS d.o.o., kao kupci društava Roaming Electronics d.o.o. Beograd i Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, nisu samostalno formirali maloprodajne cene proizvoda, već u dogovoru sa pomenutim distributerima. Kako je Komisija dalje objasnila, određivanje cene u daljoj prodaji/preprodaji kao posebna vrsta povrede konkurencije, može biti učinjena kako samo od strane dobavljača, tako i kao jedinstvena povreda konkurencije od strane obe ugovorne strane u distribuciji proizvoda, odnosno od strane dobavljača i maloprodavca, u kojem slučaju je maloprodavac zajedno sa dobavljačem odgovoran za ovu vrstu povrede konkurencije. Iz informacija i podataka kojima Komisija trenutno raspolože proizlazi osnovana pretpostavka da su navedeni kupci u prethodnih pet godina, a naročito u 2019. i 2020. godini poslovali u maloprodaji na način da su imali učešće u određivanju cena u daljoj prodaji.

Ostaje da vidimo na koji način će Komisija voditi ove slučajeve i koji će biti rezultati pomenutih postupaka.

Za više informacija kontaktirajte Tamaru Zejak