Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

DRIVEN BY EXCELLENCE.

Savetovali smo vodeće investitore u regionu.  Kvalitet i integritet čine osnovu naše kancelarije.

Zajednička advokatska kancelarija Marić sarađuje sa Kinstellar-om, jednom od vodećih advokatskih kancelarija koja posluje u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Naša kancelarija pruža fokusirane, komercijalno-orijentisane pravne usluge u anglosaksonskom stilu vodećim učesnicima na tržištu, kako u Srbiji, tako i u širem regionu Balkana. Naši advokati su savetovali međunarodne i domaće kompanije, finansijske institucije i državu Srbiju u nekim od najvećih poslovnih poduhvata u Srbiji u poslednjih deset godina.

Vodeće oblasti u kojima pružamo pravne savete su korporativno pravo, pripajanja i akvizicije, bankarstvo, tržišta finansija i kapitala, infrastruktura i projekti, nekretnine, restrukturiranje i stečaj, rešavanje sporova, pravo konkurencije, usaglašenost sa propisima, rizici i osetljive istrage, energetika, radno pravo, plasmani privatnog kapitala, telekomunikacije, mediji i tehnologija.